ELS GLUTIS

Son el grup muscular més gran del cos humà , força oblidats en l’entrenament però molt presents des del punt de vista estètic.

En els darrers anys, els glutis han guanyat força notorietat en el Mon del Fitness. Aquest grup muscular està format pel gluti gran, el mitjà i el petit. Tots junts conformen la natja. Alguns científics consideren que el múscul tensor de la fàscia lata, situat a la part superior-lateral de la cuixa, també forma part del mateix grup muscular.

Funcions

Els glutis contribueixen a la bona postura, a reduir tensions a la columna lumbar i al genolls així com millorar el rendiment esportiu. Tampoc ens podem oblidar de la estètica doncs sabem que és un dels principals punts de mira, tant de dones com d’homes.

Des del punt de vista mecànic, aquest grup té una contribució cabdal a la propulsió, quan caminem, correm o saltem sobretot en acceleracions o frenades i en mantenir una postura vertical, actuant sobre el maluc, mentre estem fent aquestes accions.

Es molt important tant en desplaçaments frontals com en els desplaçaments laterals controlant l’abducció del membre inferior i estabilitzant el maluc.

Quan els professionals del Fitness parlem de glutis, parlem de funcionalitat, de força i d’activació però sovint oblidem una important funció que és la de mantenir el maluc en posició vertical corregint la retroversió, sobretot en accions esportives de gran velocitat. Si el gluti (sobretot el gluti gran) no fa be aquesta acció, el maluc quedarà més a prop del terra i la trepitjada serà més avançada respecte al centre de massa del cos del que hauria de ser. Això es tradueix amb una sèrie de problemes identificables quan veiem un esportista en moviment:

1. més temps de contacte amb el terra, més temps per amorti guar la trepitjada, menys elasticitat. La persona es mou amb menys elegància, com si es desplacés asseguda. Molts entrenador d’atletisme diem que “aquesta persona corre asseguda”.

2. menys temps de “vol” o de la fase aèria com a conseqüència del primer punt.

3. més energia per a mantenir el cos per sobre del centre de massa.

4. “xafar el terra” propulsant el cos cap endavant amb l’ajut molt exclusiu de les cames. Això porta a un ús exagerat dels isqui-tibials per a flexionar el genoll.

Entrenament

Fins fa pocs anys l’entrenament de glutis anava encaminat a millorar la funció amb exercicis típics  d’abducció i d’extensió de maluc que encara avui estan en us i son vàlids, per suposat. Però l’entrenament multi planar, amb accions de frenada en diferents plans ha de tenir-se en compte per a no caure en l’oblit que en l’esport, és molt important mantenir el maluc vertical i pensar més en l’acció del maluc sobre el fèmur, que no pas l’acció del fèmur sobre el maluc.

Per tant, tots aquells exercicis que ja feia Jane Fonda des de terra per a treballar els glutis, i que avui encara es fan en Centres  de Fitness, encara serveixen però han d’anar acompanyats d’un altre tipus d’exercicis com squats (“sentadillas”), “lunges” i d’altres exercicis efectuats en diferents plans amb direccions vertical i multidimensional jugant amb la frenada i la posició.

Thanks for downloading!

Top