No ens passem amb les vitamines !

Alguns nous experiments demostren que un excés en el consum de vitamines pot reduir alguns dels beneficis de l’entrenament…

Es sabut que les situacions d’estrès, sobretot estrès físic, comporten una producció més alta d’anomenats “radicals-lliures”, molècules, que en excés, porten a la oxidació molecular i a la destrucció de cèl·lules i lesió dels teixits.

L’actuació d’antioxidants, com ho son les vitamines A,C i E és vital per absorbir i frenar l’acció d’un excés de radicals-lliures i per tant per a controlar l’equilibri oxidatiu i per això és una pràctica estesa suplementar l’alimentació amb aquestes vitamines a fi de voler millorar el rendiment esportiu o assegurar un bon estat de salut.

La suplementació d’aquestes vitamines antioxidants podria semblar lògica tota vegada que el seu excés és eliminat per l’orina i que el nostre organisme produeix, per si sol, molt poca quantitat d’antioxidants per a interactuar amb la gran quantitat de radicals-lliures produïts per l’exercici físic.

LA CONTROVERSIA

En un estudi publicat al mes de febrer al “The Journal of Phisiology” demostra l’inconvenient de prendre vitamines. A un grup de corredors aficionats es va administrar 1000 mg de vitamina C i 235 mg de vitamina E cada dia mentre a un altre grup d’idèntiques característiques  es va administrar “suposadament” la mateixa dosi (placebo). Després d’un entrenament de resistència d’11 setmanes , tots 2 grups van millorar la seva capacitat en un 8% però hi va haver unes diferències: el grup que no va prendre les vitamines, tenia més elevats el nombre de “marcadors bioquímics” relacionats amb la creació de mitocòndries. Els mitocòndries son unes fines estructures cel·lulars que proveeixen d’energia a l’organisme, a la sang, cèl·lules i als músculs. Més energia significa,  millor salut i millor nivell de fitness… Al capdavall, la creació de mitocòndries és considerada com un dels efectes més importants de l’entrenament de la resistència. El grup que va prendre vitamines tenia més disminuïts els “marcadors”de producció de mitocòndries. El número de mitocòndries i la densitat no va ser calculada en cap grup però presumiblement, després d’un temps, el grup que no va prendre vitamines tindria un nombre i densitat major que el grup que en va prendre.

Els resultats d’aquest estudi van en la mateixa línia que un altre estudi publicat a la mateixa revista l’any passat. En aquest estudi, el grup que no pren un antioxidant famós que es troba en el vi negre (res veratrol) millora valors de colesterol i pressió arterial mentre que el grup que pren l’antioxidant manté els valors inicials.

Molts fisiòlegs creuen que els “radicals-lliures”no son tant els “dolents de la pel·lícula” sinó responsables de permetre certes reaccions químiques beneficioses i que una dosi exagerada d’antioxidants podria impedir aquestes reaccions.

PUNT I FINAL

Per tant, sembla que prendre dosis massa concentrades d’antioxidants o altes dosis de vitamines, no solament encareixen el preu de l’orina, com vulgarment diuen alguns científics, sinó que podria, a la llarga, arribar a reduir el rendiment físic. Millor concentrar-se en prendre una dieta adequada que contingui aliments rics en antioxidants i deixar el suport addicional moderat de vitamines en mans del metge si ho creu necessari.

Thanks for downloading!

Top