EXERCICI CONTRA ELS REFREDATS

L’exercici físic freqüent pot protegir els refredats gairebé tant com la vacuna que es recomana cada any a un sector de població.
Segons un estudi publicat a Annals of Family Medicine, amb l’exercici o també amb tècniques de meditació, es van reduir entre un 40 i 50% les infeccions respiratòries. Son resultats molt interessants tenint en compte que la vacuna te un nivell de protecció al voltant del 60%.
Aquest és el primer estudi que demostra estratègies de prevenció vàlides per a prevenir els refredats, juntament amb els estudis que recomanen de rentar-se les mans.

En aquest estudi, durant 8 setmanes d’hivern l’hivern, es van dividir 154 persones en 3 grups: un grup de practicants d’exercici, un grup de practicants de meditació i un grup de control. El grup de practicants d’exercici es trobaven 1 cop a la setmana i eren instruïts sobre com ser físicament actius i encoratjats a caminar o córrer 45 minuts cada dia. El grup de meditació, de manera anàloga, quedaven 1 cop per setmana i eren instruïts amb nocions de ioga i respiració per a poder fer 45 minuts diaris de meditació a casa. El grup de control havia de continuar els seus hàbits normals.
Els resultats després de 8 setmanes van ser que tant el grup practicant d’exercici físic com el de meditació van tenir significativament menys infeccions respiratòries respecte el grup de control. Els que van fer exercici van tenir alguns menys refredats que els que van fer meditació però aquests darrers els van tenir menys importants i de més curta durada.

Els investigadors no saben el per què fer exercici o practicar la meditació redueix els refredats. Es sabut que l’exercici i la meditació tenen un paper fonamental com a reductors de l’estrés. Simplement, doncs, ens quedem en que val la pena cuidar-se, i no únicament farmacològicament..

Thanks for downloading!

Top