ENTRENAMENT AMB BOSU

Des de fa temps és ja és força generalitzat l’ús del BOSU  dins d’un programa general de fitness. Es realmet útil o es més una imposició comercial  ?

DESCRIPCIÓ I FONAMENTS

El BOSU és una mitja esfera inflada de plàstic amb una base rígida. El seu nom és una anacronisme de l’anglès que vol dir “both sides up” o “both side utilized”. Osigui, podem utilitzar l’esfera amb la base rígida en contacte amb el terra o girar l’aparell i deixar que la part corba convexa estigui a terra i presentar la base plana rígida en la part superior.

Aquestes dues posicions ens oferiran diferents possibilitats de relacionar-nos per a treballar diferents aspectes del fitness, primordialment l’equilibri.

Punts forts:

1. És un material que afegeix varietat i motivació a l’entrenament.

2. Desenvolupa l’equilibri amb l’activació de molts músculs alhora, en especial músculs del CORE (faixa abdominal i musculatura espinal)

3. Crea noves connexions neuronals per representar una novetat en la diferent forma de comunicació entre músculs i cervell.

4. És una eina important en la recuperació i l’entrenament de l’articulació del turmell i el genoll.

5. Al tenir una superfície tova, redueix l’impacte articular de certs moviments que podem fer.

6. Pot ajudar a millorar l’eficiència d’accions esportives concretes i en la prevenció de lesions.

Punts dèbils:

1. EL seu ús incrementa el risc a lesionar-se al tractar-se d’un element inestable. (caigudes o esquinços per moviments bruscs al perdre l’equilibri)

2. Activa més quantitat de músculs alhora però el nivell de càrrega muscular d’un múscul en concret sempre serà més important en una situació d’estabilitat perquè podrem afegir més pes o número de repeticions.

3. No s’ha demostrat que l’entrenament de l’equilibri amb superfícies inestables (BOSU i pilotes suïsses o fitballs doni millors resultats que l’entrenament a terra sense aquests materials.

EXERCICIS AMB EL BOSU

Utilitzant el BOSU, doncs, podem fer els mateixos exercicis que fem a terra incrementant el treball del CORE i de l’equilibri. La manera de relacionar-nos  amb l’aparell pels dos costats i segons quina sigui  la superfície de contacte del nostre cos, ens donarà moltes possibilitats i variació de tasques:

1. Cames:

CAMES BOSU

En principi el seu ús més conegut és per treballar el membre inferior. Inicialment, el BOSU  va ser utilitzat, sobretot, per a recuperar la funcionalitat del turmells després d’esquinços o fractures. D’aquesta manera aguantar l’equilibri amb un peu o dos peus sobre qualsevol de les dues  superfície son exercicis clàssic amb moltes variants i progressions possibles.

Un altre exercici interessant és realitzar l’esquat o sentada, l’exercici de cames per excel·lència. Fer-lo sobre el BOSU sobre qualsevol de les seves superfícies o inclús sobre de dos aparells superposats afegeix una càrrega especial de treball.

2. Tronc:

crunch bosu superman bosu

Treball de la faixa abdominal o de la musculatura dorsal depenent si recolzem esquena i el  pit o panxa sobre el BOSU.

Un exercicis clàssics son el “crunch abdominal” o l’extensió d’esquena (“Superman”)

3- Braços:

push-up bosu

Normalment recolzem les mans o els avantbraços sobre la superfície del BOSU però també podem recolzar els peus  i mantenir les mans o braços a terra.

Es poden realitzar flexions. També podem utilitzar un BOSU per a mans i l’altre per a peus  amb qualsevol  de les dues superfícies de contacte incrementant la situació d’inestabilitat.

CONCLUSIONS

L’ús del bosu és molt interessant com a una eina més de l’entrenament, motivadora, que  ens aporta treball d’equilibri amb un accent en la musculatura del core de forma divertida tot estimulant noves connexions neuronals . No és poc.

No cal treballar exageradament sobre superfícies inestables com BOSU o fitballs per la senzilla raó que en la vida diària estem majoritàriament en situacions diferents, tocant de peus a terra. Però  la utilització del BOSU i altres elements inestables ens aporten un extra de treball d’equilibri  que ens poden ajudar en algunes situacions de la nostra vida i també en pràctica esportiva en cas de l’esqui, per exemple.

Caldrà anar en compte al fer els exercicis i seguir unes  progressions correctes doncs el risc de lesió i caigudes sempre s’incrementa.

En definitiva és tracta d’una eina molt important per a afegir  qualitat, varietat i diversió al nostre entrenament.

Thanks for downloading!

Top