ESTAR EN FORMA = CERVELL MÉS JOVE

Les persones adultes que estan en forma tenen el cervell més jove? Estar en bona forma física és sinònim de tenir més joventut cerebral? Segons un estudi japonès, si.

En un estudi japonès publicat a “NeuroImage” revela que els homes adults que estan més en forma tenen un rendiment cerebral millor resolvent tasques de forma similar a com ho fan els cervells dels més joves.

Per entendre aquest resultats cal  anar al cervell a la regió del còrtex pre-frontal. Aquest és responsable de funcions executives ,memòria, intel·ligència, llenguatge i visió.

Els joves utilitzen el costat esquerre del còrtex pre-frontal per guardar la memòria a curt termini, entendre paraules i significats i reconèixer events familiars, objectes o persones. Els adults i persones més grans utilitzen el costat dret per a les mateixes funcions. Per funcions de memòria temporal i a llarg termini i manipulació de la memòria els joves utilitzen el costat dret mentre els adults i vells utilitzen tots dos costats.

A mida que ens fem grans tendim a utilitzar els dos costats del còrtex pre-frontal per a la gran majoria de tasques. Els científics pensen que és una compensació per a compensar la baixada de capacitat i d’eficiència .

cervell

En aquest estudi els japonesos han examinat neuro-imatges  de homes de 60 anys  davant activitats que posen a prova atenció selectiva, funcions executives i temps de reacció en relació amb el nivell de Fitness. Els homes amb fitness més alt responen de forma més precisa i ràpida utilitzant parts dels cervell que utilitzen típicament els joves.

Els investigadors creuen que el volum i integritat de la matèria gris en la part del cervell que connecta els dos costats va declinant amb l’edat i els adults que es mantenen en forma podrien mantenir millor aquesta matèria gris.

Thanks for downloading!

Top