6 ERRORS QUAN ES FAN ESTIRAMENTS

Els estiraments son exercicis que ben realitzats poden ajudar a prevenir lesions , millorar la postura o alliberar les tensions en qualsevol tipus de persona. Però molta gent pensa que cal arribar al màxim grau de flexibilitat com una meta en si mateixa i no com un medi per arribar al millor nivell de Fitness. I aquí està part del problema que explicaré  en els 6 errors del estiraments:

1- Seguir la regla del “no pain, no gain” (sense dolor no hi ha beneficis)

Cal “escoltar” el cos i no arribar al nivell del dolor. El cos és “sabi” i ens dona informació en forma de molèsties i de dolor. S’aconsella fer estiraments sentint una molèstia, però mai dolor. D’una escala de l’1 al 10 hauríem d’estirar entre el 6 i el 7 tenint en compte que en el 8 ja comencem a sentir dolor.

2- Fer sempre les mateixos estiraments

Realitzar sempre un mateix estirament pot descompensar l’equilibri postural i no ens farà progressar tant com si es canvien les condicions, posicions i mètodes d’estirament. Cada persona, d’acord amb les seves característiques físiques té unes parts del cos susceptibles d’estirar i d’altres que no li calen.

3- No estirar correctament una part del cos

Hi han alguns estiraments que no son fàcils de realitzar i els efectes de l’estirament poden ser nuls o inclús negatius per a la salut postural de la persona.

4- Estirar quan es té un dolor asimètric en un costat del cos

Voler estirar una part que està més tensa i dolorosa pot ser contraproduent. Moltes vegades, primer cal restablir les conexions neuromusculars d’altres músculs per a redreçar la situació i poder estirar de manera efectiva. Lesions antigues o hàbits posturals deficitaris aconsellen el guiatge d’un professional del Fitness per ajudar a resoldre  el problema.

5- Aplicar mètodes d’estiraments inapropiats abans o desprès d’altres activitats

Per exemple, en un escalfament calen estiraments actius i dinàmics que portin més circulació de sang al múscul. Estiraments estàtics i passius (mantenint una postura sense moviment) poden ser ineficaços o contraproduents.

6- Estirar músculs que han de ser reforçats

Moltes vegades creiem que un múscul ha de ser estirat perquè el trobem tens i rígid. Però la rigidesa pot esdevenir perquè el múscul està fluix i al mínim esforç es queda tens. En aquest cas l’estirament no soluciona el problema, més aviat pot provocar una lesió a la llarga.

Conclusions:

La millor manera de fer estiraments és sentint o escoltant el cos i entenent el cos com una totalitat i no com una suma de parts. L’ajuda d’un professional pot fer més efectiva la realització dels estiraments a l’hora de seleccionar quins, com i quant realitzar  estiraments de la manera més apropiada.

 

 

Thanks for downloading!

Top