COMPRAR UN RELLOTGE GPS

Forerunner 910XT

Els rellotges gps son rellotges que capten la senyal dels satèl·lits i ens donen la localització d’on estem. Per tant, enregistren el recorregut que anem fent i son una eina molt interessant – però no imprescindible- que ens pot ajudar a progressar i a gaudir més de les activitats d’entrenament. Classificarem els rellotges-gps en dos categories:

Rellotges simples

Enregistren el recorregut que anem fent i ens donen la posició en la que ens trobem aportant dades de distància i velocitat en temps real combinades amb altres dades segons els models (alçada, freqüència cardíaca, desnivell acumulat). Acabada l’activitat es poden veure les dades i analitzar i comparar l’activitat amb d’altres activitats ja guardades.

Rellotges de navegació

Tenen les característiques dels simples però normalment ofereixen més funcionalitats. La funcionalitat més important, molt interessant és la de navegació. Això vol dir que ens poden ajudar a seguir un recorregut prèviament descarregat al rellotge. El rellotge ens marca per on hem que seguir amb diferents pantalles on s’indica la direcció deguda, els metres que manquen per arribar a un punt donat o el recorregut en visió 2D per a situar-nos com en un mapa. L’altra característica important és que quan sortim a córrer i ens perdem, podem demanar-li al rellotge que ens torni al punt de partida ja sigui en línia recte (si les condicions de l’espai físic o possibiliten) o fent el recorregut invers.

Son rellotges més cars i normalment donen moltes més prestacions, fins i tot la comunicació amb el telèfon via bluetooth podent rebre al rellotge els missatges o enviar des del rellotge els recorreguts que hem fet per les xarxes socials.

INSTRUMENTACIÓ

Com ja he dit, tots els rellotges calculen el temps (cronòmetre d’activitat) i registren la posició tridimensional de posicionament global: latitud, longitud i alçada.

El primer punt a considerar és si es necessita un sensor de pressió baromètrica incorporat. El receptor gps és menys fiable en la mesura de l’alçada  Si anem per muntanya pot ser interessant que l’alçada estigui calculada a partir de la pressió baromètrica perquè el càlcul de l’alçada serà més precís excepte en situació de canvi sobtat de temps ( en aquest cas haurem de modificar manualment les dades d’alçada de referència conegudes en un punt per a reajustar el rellotge). A més, la majoria de rellotges amb sensor baromètric incorporen un termòmetre (funciona molt bé únicament si l’apartem del nostre cos).

Si volem utilitzar el rellotge, a més a més, per altres activitats com nedar, esquiar, anar en bicicleta, etc, haurem d’adquirir models d’alta gama que donin dades específiques per aquests esports

RECOLLIDA DE DADES I ANÀLISI POST-ACTIVITAT

Totes o moltes de les dades que el rellotge genera, poden ser vistes en temps real en diferents pantalles i formats de pantalla. Però l’anàlisi més acurat posterior necessita descarregar totes aquestes dades a l’ordinador o inclús al mòbil. Potser alguns rellotges molt simples no ofereixen aquesta possibilitat que jo diria que és obligatòria.

Alguns rellotges utilitzen les dades descarregades en interfícies de dades específiques de la marca i d’altres poden intercanviar les dades a d’altres formats. Per a  descarregar les dades, segons les marques, caldrà una connexió a internet i veure les dades en un núvol. En d’altres no (no recomanable si volem compartir dades però interessant si no tenim connexió) i en d’altres tindrem les dues possibilitats, cosa interessant però tampoc decisiva a l’hora de la compra.

Hi ha plataformes especialitzades en el tractament de dades gps de pràcticament totes les marques. Això vol dir que les dades descarregades de diferents rellotges, models i marques poden ser tractades en la mateixa plataforma.

ACCESSORIS

Ja he comentat que els rellotges gps poden tenir altres característiques. Però algunes no poden funcionar si no disposem d’accessoris enllaçats compatibles.

Per a qualsevol activitat d’entrenament és gairebé obligatori el registrador de freqüència cardíaca (pulsímetre) en forma de banda elàstica que es col·loca en el pit. Alguns models ja incorporen un sensor de freqüència cardíaca al mateix rellotge tot i que cal ser prudents respecte la fiabilitat donada la seva recent aparició en el mercat.

Finalment, per a la cursa hi ha sensors que es col·loquen al peu que determinen la distancia a partir de la petjada (útil quan la recepció del gps és dolenta, per dins de túnels, coves o en boscos molt espessos)  complementant la informació de les dades gps. També existeixen accessoris per a bicicleta que donen la potència i la freqüència de pedaleig.

Si volem utilitzar el rellotge, a més a més, per altres activitats com nedar o esquiar, haurem d’adquirir models d’alta gama que donin dades específiques per aquests esports ja sigui per la pròpia tecnologia del rellotge o també amb accessoris específics. Alguns dels “top-models” tenen aplicacions específiques que es poden descarregar via internet així com actualitzar el software del rellotge tal com passa amb els telèfons mòbils.

A tenir en compte també el protocol o sistema de comunicació entre l’accessori i el rellotge. Fins fa poc, el més utilitzat era l’ ANT o ANT+, una freqüència de radio, codificada en el cas ANT+  per tal de no tenir interferències amb altres accessoris d’altres rellotges que passen pel costat (molt típic en curses o entrenaments). Gairebé tots els rellotges amb aquest protocol podrien intercanviar accessoris. Per tant, pot ser pràctic i ens estalviem comprar un accessori nou cada vegada que comprem un rellotge. L’altra protocol és el BLE (baixa energia bluetooth). L’avantatge d’aquest sistema és que permet la comunicació entre el rellotge i l’accessori més neta i ràpida alhora que es permet comunicar amb el mòbil i també permet comunicació dins l’aigua, important en el cas de la natació.. Alguns pocs models poden utilitzar els dos protocols de comunicació.

PORTABILITAT

Finalment un altre factor a considerar és la mida, forma, pes i disseny del rellotge, sobretot si el volem portar a diari. En aquest cas també caldrà considerar la durada de la bateria que per altra banda, es correspondrà amb rellotges d’alta gama.

CONCLUSIONS

Un rellotge gps és una eina força interessant per a corredors de muntanya i més per aquells que els hi agrada revisar i analitzar els entrenaments i les curses. La seva precisió no és mil·limètrica però suficientment bona per a l’ús de tasques de navegació abans, durant i després de les curses i ens pot ajudar a afrontar millor les curses i entrenaments però  sempre sense caure en el ridícul pensament que un rellotge ens farà millors corredors.

Veure posteriorment el recorregut per on hem estat en un mapa amb visió de satèl·lit ampliant tots els detalls  és una experiència impressionant que ens ajuda a ser més conscients del recorregut realitzat. Finalment, compartir, comparar les experiències que anem acumulant és també una gran experiència.

Depenent de les prestacions, els preus oscil·len entre 150 fins a 500 € comptant complements d’enllaçament. Les marques líders son Suunto, Garmin, Polar, Tomtom està pujant amb força i també destacaria Nike, Timex o Adidas.

Thanks for downloading!

Top