ENTRENAR L’EQUILIBRI !

Què vol dir “estar en forma” ?  Poder córrer 5, 10 o 40 Km ?  Poder fer 10, 20 o 40 flexions de braços ? Tenir uns abdominals definits ?. Potser caldria prioritzar tenir un millor control del nostre cos…

Segons el reconegut Dr. Eugene Babenko, una persona, quan més està en forma, és capaç de controlar el seu cos i més capaç per actuar correctament davant allò imprevisible que se li pugui presentar (accidents, caigudes).

Moltes pràctiques esportives, activitats o exercicis físics tenen un plus de benefici si desenvolupen de manera integrada diferents qualitats a més de la força, com la coordinació i l’equilibri. Aquests exercicis s’anomenen “propioceptius” doncs milloren la consciència que tenim del nostre cos posant en funcionament el sistema nerviós  central (SNC) d’una manera especial.

Entrenar per a tenir millor consciència corporal és accentuar la quantitat i qualitat d’informació que tenim de com  el nostre cos està disposat i col·locat  en l’espai, de la nostra postura i posició que tenim. Això  comporta uns grans beneficis.

Beneficis de l’entrenament de l’equilibri:

Entrenar l’equilibri millora el control postural i les prestacions de moviment, la força explosiva, la capacitat de regeneració després d’una lesió ii redueix el risc a patir lesions i el seu abast.(sobretot de turmell i genolls).

Millora de la intel·ligència:

Per exemple, un recent estudi alemany conclou que amb  2 sessions d’exercicis d’equilibri ja es desencadena en el cervell un procés de formació  nova  matèria gris, relacionada amb la memòria, capacitat d’atenció i diferents habilitats d’aprenentatge. La matèria gris és cabdal en el processament de la informació i del raonament.

Mecanisme d’adaptació a l’entrenament de l’equilibri:

El sistema nerviós central (SNC) s’adapta davant estímuls d’entrenament de l’equilibri emfatitzant la plasticitat del sistema sensoriomotor, és a dir la comunicació neuronal entre el cervell , medul·la espina (SNC) i les diferents parts del cos mitjançant el sistema nerviós perifèric (SNP).

Aquest mecanisme ha estat observat per imatges obtingudes amb mètodes de detecció electrofisiologics durant tasques posturals d’equilibri. Els experiments demostren que al principi de l’entrenament es dona una alta excitació en el circuit reflex medul·lar però a mida que es van fent les tasques el nivell d’excitació disminueix per l’automatització de les tasques i la millora del rendiment. La matèria gris i la matèria blanca s’adapten ràpidament i de seguida es poden veure canvis estructurals.

Conclusions

Quan, per exemple, els nens fan “la vertical “a l’escola estan fent una tasca motora que els ajuda a prendre consciencia del seu propi cos i estan estimulant la formació  de matèria gris. Quan un adult fa tasques d’equilibri ja sigui practicant ioga, tai chi,  o desenvolupant un Programa de Fitness utilitzant elements com el bosu o les pilotes de gimnàstica (fitballs), també està entrenant, d’alguna manera, a més del físic, la seva intel·ligència.

El bon professional del Fitness ha de tenir les eines per a dissenyar Programes intel·ligents per a persones intel·ligents.

Thanks for downloading!

Top