FITNESS I RENDIMENT INTEL.LECTUAL

El nostre nivell de Fitness ens diu com estem de forts, flexibles, resistents , si tenim un pes saludable o si sabem controlar i coordinar bé els moviments amb el nostre cos. El que molts no saben és que també ens pot predisposar a tenir millor rendiment intel·lectual.

Hi ha força estudis que relacionen, cada vegada més, el rendiment físic amb el rendiment intel·lectual. Darrerament han aparegut diferents estudis que relacionen el rendiment acadèmic o la capacitat de concentració i comprensió lectora d’estudiants  amb el grau d’assoliment  de certs aspectes del Fitness. Dos exemples:

1. A la Universitat d’Illinois, un estudi publicat aquest any a Brain and Cognittion, conclou que els nens que estan més en forma tenen millors resultats en tasques d’aprenentatge que altres nens que no estan tan en forma. En aquest estudi els nens portaven un elèctrodes que registraven l’activitat cerebral mentre feien tasques de lectura i comprensió lingüística. Es veu que els nens que estan més en forma tenen respostes neuro-elèctriques cerebrals més ràpides i fortes que d’altres nens menys dotats físicament.

L’autor de l’estudi, Charles Hiillman, professor del departament de kinesiología de la facultat d’Illinois, diu que la funció cerebrals dels nens amb superior forma física sembla tenir millor ordenats en el cervell els recursos que faciliten tenir millor comprensió lectora. No se sap certament si el nivell de Fitness és la única variable que afecta a tenir millor resultats o n’hi ha una tercera variable desconeguda que afectaria alhora el nivell de Fitness i a la capacitat de processar el llenguatge.

2. A la Universitat de Madrid, també publicat aquest any a The Journal of Pediatrics, s’ha estudiat la relació entre rendiment acadèmic (resultat en els estudis) i el grau d’assoliment de tasques de força, resistència i habilitat motora.

Els resultats de l’estudi conclouen que i ha relació positiva entre resistència i habilitat motora  amb els resultats acadèmics. Es a dir, els nens que obtenen millors resultats en la prova de resistència (cursa a ritme progressiu d’anada i tornada en 20m) i en la prova d’habilitat motora (prova que consisteix en cursa ràpida consistent en córrer 4 vegades d’anada i tornada en 10 m.) tenen millor rendiment acadèmic. Aquesta relació val considerant cadascuna de les proves per separat com associades.

L’estudi conclou que és recomanable que els nens facin activitats  per a millorar la seva resistència cardio-rrespiratoria i habilitats motores per a millorar la salut i el rendiment acadèmic durant la etapa escolar i també posteriorment, per al seu èxit en la vida adulta.

Thanks for downloading!

Top